Φιλοσοφικά Κείμενα & Μαθηματικά – Βιωματική δράση

Στο πλαίσιο των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας αλλά και των Μαθηματικών οι μαθητές της γ΄ γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ενδιαφέρουσα βιωματική δραστηριότητα τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 προσεγγίζοντας τη γνώση διαθεματικά – διεπιστημονικά.

Αρχικά οι μαθητές μελέτησαν από το Ανθολόγιο των Φιλοσοφικών Κειμένων τους Προσωκρατικούς Φιλοσόφους, τα ερωτήματα που τους απασχόλησαν για τον κόσμο και γνώρισαν τον Θαλή τον Μιλήσιο ( 624 – 547 π.Χ.) – έναν από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, ο οποίος κατόρθωσε να υπολογίσει το ύψος της μεγάλης πυραμίδας του Χέοπος από το μήκος της σκιάς της αποσπώντας το θαυμασμό του βασιλιά της Αιγύπτου του ‘Αμασι.

Παράλληλα στο μάθημα των μαθηματικών μελέτησαν τη θεωρία των ομοίων σχημάτων. η οποία ήταν γνωστή από τα μέσα του έβδομου αιώνα προ Χριστού.

Στη συνέχεια οι μαθητές στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, στον οποίο βρίσκονται ψηλά δέντρα, έκαναν το εξής πείραμα χωρισμένοι σε ομάδες. Αφού μετρήσαν τη σκιά κάθε παιδιού, με τη βοήθεια του πραγματικού τους ύψους μετρήσαν τη σκιά των δέντρων. για να μπορέσουν να βρουν το πραγματικό ύψος των δέντρων. Όλα τα παιδιά πειραματίστηκαν μέτρησαν και κατάλαβαν πώς με αυτό τον τρόπο αξιοποιώντας τη θεωρία των ομοίων σχημάτων μπορούν να μετρήσουν το ύψος οποιουδήποτε ψηλού κτιρίου.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ιωάννα Βαρβεσιώτου, μαθηματικός – Χαρά Σκουμποπούλου, φιλόλογος

Η βιωματική δραστηριότητα εντάσσεται στη δράση “Καινοτόμες και Ραδιοφωνικές δράσεις – Μαθητικό Ραδιόφωνο” του Άξονα 1 της ΑΕΕ.