ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ E-TWINNING 2022 – 2023 στο μάθημα των Αγγλικών

Τη φετινή σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας τα εξής προγράμματα e- twinning με υπεύθυνη την καθηγήτρια αγγλικών, Μαρία Ακριβοπούλου.

Τα προγράμματα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης “Καινοτόμες και ραδιοφωνικές δράσεις – Μαθητικό Ραδιόφωνο” του Άξονα 1 της Αυτοαξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

CLASSPROJECT NAMECOUNTRIES
A1  ΛύκειοLOVE IS ALL AROUND ( το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών μέσω της ποίησης και της ανταλλαγής απόψεων, με τη βοήθεια της αγγλικής γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας)BELGIUM-GREECE
B1 ΓυμνάσιοAUDIO LIBRARY ( το πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία ακουστικής βιβλιοθήκης για άτομα με προβλήματα όρασης- οι μαθητές χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα για να διαβάσουν κλασσικά παραμύθια)
Ακούστε την ιστορία “Το δέντρο που έδινε” από το European School Radio εδώ.
TURKEY- GREECE- ITALY- CZECH REPUBLIC
B2  ΓυμνάσιοNATIONAL FOLKTALES IMPRESSED THE WORLD ( στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές  από την Ελλάδα μετέφρασαν το παραδοσιακό παραμύθι της Βούλας Χατζίκου «Το χρυσό το πλι» και μετά έγινε ανάγνωση στην αγγλική)TURKEY- GREECE- PORTUGAL-ROMANIA- LATVIA
Γ1 ΓυμνάσιοCLIMATE CHANGE MATTERS ( το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση των μαθητών για τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή στην φύση αλλά και στα πολιτιστικά μνημεία)TURKEY- GREECE
Γ2  ΓυμνάσιοHISTORICAL HEROES  ( οι μαθητές από την Ελλάδα αναλαμβάνουν να επιμορφώσουν τους υπόλοιπους για ιστορικές φυσιογνωμίες της χώρας τους και να ανταλλάξουν απόψεις)TURKEY- GREECE- CZECH REPUBLIC- GEORGIA- CROATIA- SLOVAKIA- ROMANIA

Επίσκεψη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας στο πλαίσιο των προγραμμάτων e-twinning εδώ.