Υποτροφίες Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών θα προκηρύξει τις κάτωθι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

  • Μία (1) υποτροφία στη Μουσική Εκτέλεση Εγχόρδων Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας (για εκπαίδευση στην Ευρώπη).
  • Μία (1) υποτροφία στη Μουσική Εκτέλεση Πνευστών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας (για εκπαίδευση στην Ευρώπη).
  • Μία (1) υποτροφία στη Μουσική Εκτέλεση Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας (για εκπαίδευση στο Παρίσι).
  • Μία (1) υποτροφία στην Μουσικολογία (για εκπαίδευση στο Παρίσι).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-3664736 και 210-3664781 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infoypotrofies@academyofathens.gr

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2023