Διενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων Μουσικού Σχολείου Βέροιας

Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσικό Σχολείο Βέροιας κατά το σχολικό έτος 2023-2024, μετά από μετεγγραφές μαθητών/τριών σε άλλα σχολεία, θα δεχθεί μετά από κατατακτήριες εξετάσεις

  • μαθητές για φοίτηση στη B γυμνασίου: 1 μαθητής/τρια
  • μαθητές για φοίτηση στη Γ γυμνασίου: 1 μαθητής/τρια
  • μαθητές  για φοίτηση στην Α΄ Λυκείου: 5 μαθητές/τριες
  • μαθητές  για φοίτηση στη Β΄ Λυκείου: 5 μαθητές/τριες
  • μαθητές  για φοίτηση στη Γ΄ Λυκείου: 1 μαθητής/τρια

   Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 21-9-2023 ημέρα Πέμπτη και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται  από 12-9-2023 έως 19-9-2023 στο email του σχολείου mail@gym-mous-veroias.ima.sch.gr και δια ζώσης.

Για τα εξεταζόμενα μαθήματα και άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας στο 23310 65787.

 Ο Διευθυντής     Λιλιόπουλος Νικόλαος