Επίδοση ελέγχων προόδου Α’ Τετραμήνου

Η επίδοση ελέγχων προόδου Α’ Τετραμήνου θα γίνει τη Δευτέρα 5/2/2024 στις 12:1.

Οι βαθμοί θα παραδίδονται στις αίθουσες που κάνουν τα παιδιά μάθημα. Παρακαλώ μεριμνήστε με το πάρκινγκ των αυτοκινήτων, ώστε να μείνει ανοιχτή η είσοδος του σχολείου, ώστε να φύγουν τα λεωφορεία των παιδιών.

Ο Διευθυντής
Λιλιόπουλος Νικόλαος
ΠΕ 01-Θεολόγος