Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Φωτογραφικά εργαστήρια για μικρά και μεγάλα παιδιά”

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή των μαθητριών/τών στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φωτογραφικά εργαστήρια για μικρά και μεγάλα παιδιάτου 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Η καθηγήτρια Χονδραντώνη Εύη ευχαριστεί τις μαθήτριες και τους μαθητές που ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στον ρόλο του φωτογράφου και ανακάλυψαν με αυτόν τον τρόπο νέες δεξιότητες.

Λίγα λόγια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πραγματοποιούνται οκτώ (8) επιμορφωτικές συναντήσεις διάρκειας τεσσάρων (4) επιμορφωτικών ωρών με ισάριθμα εργαστήρια στη σχολική τάξη. Οι επιμορφούμενοι/ες συμμετέχουν ανά μήνα σε επιμορφωτική συνάντηση, μυούνται στη μελέτη φωτογραφικών κωδίκων και τεχνικών και στη δημιουργία φωτογραφικών προϊόντων. Στη συνέχεια μεταφέρουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες στον σχολικό χώρο, δημιουργώντας ένα φωτογραφικό εργαστήρι ανά μήνα στη σχολική τάξη για τους μαθητές/τριές τους. Οι μαθητές/τριες ανά μήνα αποτυπώνουν φωτογραφικά την προτεινόμενη έννοια και τα φωτογραφικά παιχνίδια. Αναρτούν σε επίπεδο σχολικής τάξης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα έναν αριθμό επιλεγμένων φωτογραφιών με ερεθίσματα φωτογραφίες γράφονται ιστορίες (δημιουργική γραφή). Ως τελική παραδοτέα εργασία, εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες της σχολικής τάξης, συγγράφουν σενάρια και δημιουργούν φωτο-ιστορίες. Οι αναρτημένες φωτο-ιστορίες αξιολογούνται από τους συμμετέχοντες/ουσες με συγκεκριμένα κριτήρια-δείκτες.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Σταύρος Γρόσδος, επιστημονικός συνεργάτης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιμορφωτικής διαδικασίας.

Επιμορφωτές/τριες του Προγράμματος είναι ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες, επαγγελματίες του κινηματογράφου, συνεργάτες/ιδες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων κινηματογραφικού γραμματισμού.

Τον γενικό συντονισμό έχει ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.