Σήμερα ενεργός μαθητής, αύριο ενεργός πολίτης

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: «Σήμερα ενεργός μαθητής, αύριο ενεργός πολίτης.»

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς των μαθητών και αυριανών ενεργών πολιτών και η ευαισθητοποίηση σε θέματα σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία. Όπως περιγράφεται και στον τίτλο του προγράμματος, είναι σημαντικό, οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την αξία της συμμετοχής και της ενεργοποίησης όλων για τη βελτίωση της καθημερινότητας, μέσα από απλές σκέψεις και πράξεις. Η συμμετοχή και ο προβληματισμός των μαθητών, θα ενεργοποιήσει τους αυριανούς πολίτες να οραματιστούν την κοινωνία που τους αξίζει. Προβληματισμός και πολιτική σκέψη, για τα μικρά και τα μεγάλα θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές και οι πολίτες, αποτέλεσε το πλαίσιο δράσης του προγράμματος.

Εκπαιδευτικοί: Κοτρίδης Ανδρέας ΠΕ80 – Μόσχου Νικόλαος ΠΕ02 (Τμήμα Α1 Λυκείου)