Ετικέτα συγχορδίες αυξημένης 6ης

2 Θέματα αρμονίας γ’ λυκείου μέχρι συγχορδίες αυξ.6ης και μετατροπ.αλυσίδες

Προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα με τον γρηγορότερο και μεθοδικότερο τρόπο! 1. Βρίσκουμε τα τονικά κέντρα και τις πτώσεις, δηλαδή τις μετατροπίες. Αυτό είναι το 30% του θέματος, χωρίς να έχουμε ακουμπήσει καν το πεντάγραμμο!…