2 Θέματα αρμονίας γ’ λυκείου μέχρι συγχορδίες αυξ.6ης και μετατροπ.αλυσίδες

Προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα με τον γρηγορότερο και μεθοδικότερο τρόπο!

1. Βρίσκουμε τα τονικά κέντρα και τις πτώσεις, δηλαδή τις μετατροπίες. Αυτό είναι το 30% του θέματος, χωρίς να έχουμε ακουμπήσει καν το πεντάγραμμο! (όπως μας είπε ο κ. Τσούγκρας καθηγητής του Τμ.Μουσ. Σπουδών, στο σεμινάριο της Παρασκευής 4.11.)

2. Σημειώνουμε τη μελωδική γραμμή μόνο του μπάσσου και τις βαθμίδες. Πάνω από το μισό θέμα λύθηκε!

3. Προσθέτουμε τις εσωτερικές φωνές.

4. Ελέγχουμε για λάθη και προσπαθούμε να προσθέσουμε μιμήσεις, ξένους φθόγγους κλπ.

Βοηθητική υποσημείωση:

το διάστημα 3ης ελαττωμένο κατιόν υποδηλώνει II6N προς V,

αλλά μπορεί να ανήκει  και στη συγχορδία της αυξημένης 6ης (γερμ., γαλ., ιταλ.),αφού 3 ελατ. = 6 αυξημένη σε αναστροφή!

ή i5#, iv5# στην ελάσσονα

Ιδιαίτερα όταν έχουμε 3η ελατ. ανιούσα, δεν μπορεί να είναι ναπολιτάνικη!

 

 

Αρμονία νοε 2016 μέχρι χρ. αλυσίδες αυξ 2