θέμα αρμονίας β’ λυκείου μέχρι V9 και αλυσίδες

Προσπαθούμε να λύνουμε κάθε θέμα με τον γρηγορότερο και μεθοδικότερο τρόπο!

1. Βρίσκουμε τα πτωτικά σχήματα δηλαδή τέλεια, ατελή, μισή, απροσδόκητη πτώση. Συνήθως φαίνονται από τον χωρισμό του θέματος σε ενότητες, πιθανόν από τις μεγαλύτερες αξίες, ή από σημεία όπως κορώνα, κόμμα κλπ. Με αυτό το βήμα, έχει λυθεί το 30% του θέματος χωρίς να αγγίξουμε καν το πεντάγραμμο! (όπως μας είπε ο κ. Τσούγκρας καθηγητής του Τμ.Μουσ. Σπουδών, στο σεμινάριο της Παρασκευής 4.11.)

2. Σημειώνουμε τη μελωδική γραμμή μόνο του μπάσσου και τις βαθμίδες. 

3. Προσθέτουμε τις εσωτερικές φωνές.

4. Ελέγχουμε για λάθη και προσπαθούμε να προσθέσουμε πιο ενδιαφέρουσες μελωδικές κινήσεις,

Αρμονία νοε 2016 μέχρι αλυσίδες V9 B  ΛΥΚΕΙΟΥ θέμα προς λύση 2μιμήσεις, ξένους φθόγγους κλπ.