Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μουσικού Σχολείου

Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βεροίας

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013, 10.30 π.μ.

Ακολουθεί Φωτογραφικό Υλικό.