Ενημέρωση για Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα & ΚΕΔΔΥ

Συννημένα (στην κάτωθι συλλογή εγγράφων) παρατίθενται πίνακες με όλα τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, Πανελλαδικώς, όπου οι Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μπορούν να απευθύνονται για γνωματεύσεις ειδικών κατηγοριών, παράλληλα με αυτές του ΚΕΔΔΥ.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου καθώς και από τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Σχολείου.

Στόχος και αποστολή κάθε Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου  είναι να εξυπηρετείται όλο το φάσμα των αναγκών ψυχικής υγείας του εφηβικού πληθυσμού και των οικογενειών τους, της περιοχής ευθύνης του, κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

2.jpg
3.jpg