Ενημερωτική Εκστρατεία κατά της Λύσσας

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών παρεμβάσεων στα Σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως του Νομού οι μαθητές και των πέντε τάξεων του Σχολείου μας παρακολούθησαν ωριαίες παρουσιάσεις για την ασθένεια η οποία απειλΕΊ ζώα και ανθρώπους. Οι παρεμβάσεις έλαβαν χώρα από τον Υποδιευθυντή κ. Κυριάκο Δημήτριο και τον Φυσικό κ. Δούκα Κωνσταντίνο. Το πρόβλημα παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξυμένο στην Κεντρική Μακεδονία όπου εμφανίζονται τα περισσότερα κρούσματα λύσσας και όπου ανήκει και το Μουσικό Σχολείο.

Μπορείτε να κατεβάσετε το συνημμένο υλικό το οποίο στάλθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ και παρουσιάστηκε στις τάξεις των μαθητών.