Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για όμποε, φαγκότο, κόρνο και πιάνο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για όμποε, φαγκότο, κόρνο και πιάνο

Σε απάντηση του: αρ. πρωτ. Γραφ. Υπουργού Υ.ΠΑΙ.Θ./3711/09-04-2014

Σας ενημερώνουμε ότι η Μουσική Σχολή της Λουξεμβουργιανής ομοσπονδίας Μουσικής UGDA διοργανώνει, στο πλαίσιο του 31ου Λουξεμβουργιανού Διαγωνισμού για Νέους Σολίστες και υπό την αιγίδα του Μεγάλου Δούκα Ιωάννη του Λουξεμβούργου, Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για όμποε, φαγκότο, κόρνο και πιάνο την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014

στο Conservatoire της πόλης του Λουξεμβούργου.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους έως 26 ετών από όλες τις χώρες της Ευρώπης και περιλαμβάνει έξι διαφορετικά επίπεδα, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τόσο αρχαρίων όσο και προχωρημένων νέων μουσικών. Τελική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 10η Οκτωβρίου 2014.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και φόρμες συμμετοχής:                 ECOLE  DE  MUSIQUE  DE  LUGDA

                      3 RoutedArlon, L – 8009 Strassen

              Τηλ.: (+352) 22 05 58-1 Φαξ: (+352) 22 22 97

             Ε-mail : concours@ugda.lu / www.ugda.lu                     (Concours)

                Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική. Οποιοδήποτε κόστος συνεπάγεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό βαρύνει τους συμμετέχοντες και τυχόν μετακίνηση μαθητών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.