Συμμετοχή μαθητών στη δράση της φθινοπωρινής ισημερίας: “Το πείραμα του Ερατοσθένη”

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η δράση της Φθινοπωρινής Ισημερίας (23-9-2015) με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη» για τον υπολογισμό της Ακτίνας της Γης, που διοργάνωσαν τα ΕΚΦΕ Σερρών, Κατερίνης, Εύβοιας και Σπάρτης, με την υποστήριξη της ΠΑΝΕΚΦΕ. 
Στη Δράση δήλωσαν συμμετοχή 112 σχολεία από όλη την Ελλάδα μεταξύ των οποίων το Μουσικό Σχολείο Βεροίας και πήραν μέρος 180 περίπου καθηγητές και 2000 μαθητές. 
Οι μαθητές υπολόγισαν το μέγεθος της περιφέρεια της Γης, όπως ακριβώς έκανε και ο Ερατοσθένης το 240 π.Χ. Πιο συγκεκριμένα, αφού πρώτα στερέωσαν κάθετα ένα αντικείμενο όπως ραβδί, βιβλίο, κουτί κλπ, μέτρησαν το ύψος και το μήκος της σκιάς του. Στη συνέχεια με απλούς Φυσικομαθηματικούς υπολογισμούς, αλλά και τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών (google earth), υπολόγισαν την περίμετρο και την ακτίνα της Γης.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων κάθε σχολείου καταχωρούνται στον χάρτη https://www.google.com/maps/d/viewer… 
Ήταν μια πολύ όμορφη δραστηριότητα που συνδυάζει την παρατήρηση, τη μέτρηση, τα μαθηματικά και τις νέες τεχνολογίες. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μυήθηκαν με βιωματικό τρόπο στο πείραμα του Ερατοσθένη, καλλιέργησαν τις δεξιότητές τους και κατέκτησαν τη γνώση.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Σερρών 
goo.gl/MBVD5M