Προσφορές πρακτορείων για την εκδρομή του Λυκείου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

     Σήμερα, Τρίτη  26 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ., στο γραφείο της Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου Βέροιας συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή εξέτασης των προσφορών των Πρακτορείων Γενικού Τουρισμού, προκειμένου να αναδείξει την προσφορότερη για την τετραήμερη εκδρομή που πρόκειται να πραγματοποιήσει το σχολείο μας στις  11-02-2016.

Η επιτροπή συστήθηκε με πράξη του Δ/ντή, σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/2011. Αφού εξέτασε τις προσφορές που κατατέθηκαν από τα Πρακτορεία  Γενικού Τουρισμού:

 1. Αφοί  Περπερίδη Ο.Ε. με έδρα Σκύδρα, Εθνικής Αντίστασης 22
 2. PerperidisPanagiotis  με έδρα, Σκύδρα, Εθνικής Αντίστασης 20
 3. Perperidis-travel- Giannitsa με έδρα, Γιαννιτσά
 4. TsavdarisTravel         με έδρα, Σκύδρα
 5. Vergina Travel            με έδρα,  Βέροια
 6. Aχιλλέας Αλατσίδης   με έδρα,  Βέροια
 7. Tseas Travel               με έδρα,  Βέροια
 8. Mazi Travel                 με έδρα,  Θεσσαλονίκη
 9. Adreadis Travel          με έδρα,  Βέροια
 10. Filippidis Travel          με έδρα,  Βέροια
 11. Rallis Travel               με έδρα,  Νάουσα
 12. ZorpidisTravel           με έδρα,  Θεσσαλονίκη

α π ο φ ά σ ι σ ε     ο μ ό φ ω ν α

να αναθέσει τη διδακτική επίσκεψη 31 μαθητών και 3 συνοδών καθηγητών με ένα λεωφορείο στο Πρακτορείο:

Αφοί Περπερίδη  Ο.Ε. (Σκύδρα) τιμή 96  ευρώ κατά άτομο  με ημιδιατροφή.

Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Μουσικού Σχολείου Βέροιας.

                                                          O Διευθυντής                          

                                                                    Καμπουρίδης  Ιωάννης