Μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη

Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

16-18 Δεκεμβρίου 2016

Θεσσαλονίκη

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων: 8 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου

(Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
Στη Θεσσαλονίκη, από 16 έως 18 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, η Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση Ο.Η.Ε. «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη», στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων – Λυκείων από όλη τη χώρα. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής και «ψυχή» του εγχειρήματος είναι η γνωστή καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Παρούλα Νάσκου-Περάκη, η οποία έχει υπό την καθοδήγησή της έμπειρους φοιτητές που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια σε ανάλογες πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν κυρίως στο εξωτερικό.
Στόχος του προγράμματος, ο χώρος υλοποίησης του οποίου θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, αποτελεί η επιμόρφωση των μαθητών σε ζητήματα που άπτονται γενικών κι επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν το σύγχρονο κόσμο, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δράσουν εντός ενός πλαισίου που διέπεται από τις αρχές της διεθνούς διπλωματίας, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τις ρητορικές τους ικανότητες.
Η προσομοίωση θα επικεντρωθεί στη διαδικασία ενώπιον διαφόρων Επιτροπών, που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών πράξεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα αφορά μερικές από τις σημαντικότερες συμβάσεις του ΟΗΕ, το περιεχόμενο των οποίων φρονούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκπαίδευσης όλων των μαθητών της χώρας μας.
Η Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση έχει ήδη τεθεί υπό την αιγίδα των: α) Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης), γ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δ) Δήμου Θεσσαλονίκης.
Επειδή η ανταπόκριση από τα περισσότερα σχολεία της Ελλάδας στη γνωστοποίηση του παραπάνω εγχειρήματος είναι εντυπωσιακή, σας υπενθυμίζουμε τις ημερομηνίες εγγραφών.
Επίσης για τους εκπαιδευτικούς εκτός Θεσσαλονίκης που θα συνοδεύουν μαθητές συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της πόλης θα τους φιλοξενήσουν δωρεάν.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 8/10 έως και 1/11 και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο www.roh.gr, όπου υπάρχει και η σχετική φόρμα εγγραφής.
Σας περιμένουμε όλους στη Θεσσαλονίκη.
www.roh.gr