Ένα “χιονισμένο” θέμα αρμονίας

 Γιατί αυτός ο τίτλος  άραγε; Αν δούμε και ακούσουμε, ίσως καταλάβουμε!

Δείτε το παρακάτω βίντεο!