Μελοποίηση ποιήματος στο πλαίσιο των δημιουργικών εργασιών στο Λύκειο (βίντεο κλιπ)

Το Μουσικό Σχολείο Βέροιας σε συνεργασία με την Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας συμμετείχε στην πιλοτική δράση «Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών» η οποία διοργανώθηκε από το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών (Γ.Σ.Β.) και το υπουργείο Παιδείας κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Βασική επιδίωξη της δράσης αποτέλεσε η αλληλεπίδραση σχολείων και βιβλιοθηκών με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργού εμπλοκής των εκπαιδευτικών και των μαθητών και μαθητριών στην εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών, μέσω της οποίας υποστηρίχτηκαν, καλλιεργήθηκαν και αναδείχθηκαν:

  • η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών και η ανάδειξη καλών πρακτικών μεταξύ σχολείων και βιβλιοθηκών,

  • η ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία,

  • η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/-τριών,

  • η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών,

  • η ενίσχυση διαρκούς διαλόγου μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας.

Το παρόν βίντεο (εδώ) αποτελεί ένα δείγμα αυτής της συνεργασίας. Οι μαθήτριες Γιαννοπούλου Νικολέτα, Παπανίδου Γεωργία και Τάσκα Κατερίνα της Β’ Λυκείου αξιοποίησαν τις πηγές και το στούντιο που τους παρείχε η Βιβλιοθήκη προκειμένου να βρουν στοιχεία για τον ποιητή Ντίνο Χριστιανόπουλο και να προβούν σε λογοτεχνική ανάλυση και μελοποίηση του ποιήματός του “Η θάλασσα”. Η πρώτη δημόσια μουσική εκτέλεση του μελοποιημένου ποιήματος έγινε στη διάρκεια της Γιορτής Λήξης Σχολικού Έτους 2017-2018 την Πέμπτη 17 Μαϊου που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Καινοτόμων Δράσεων που υλοποιούνται στα σχολεία.

                                                                                                                 Η υπεύθυνη καθηγήτρια
                                                                                                                    Τατιάνα Παπά ΠΕ02