6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

1 η Ανακοίνωση – Πρόσκληση εργασιών

 Αθήνα, 18-20 Οκτωβρίου 2019 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.etpe2019.primedu.uoa.gr

Διοργάνωση Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών o Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) Σκοπός Σκοπός του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία ανάμεσα σε μέλη της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογικές και παιδαγωγικές τάσεις και προοπτικές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και ειδικότερα σε μεθοδολογίες και καλές πρακτικές ενσωμάτωσής τους στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Δείτε εδώ πληροφορίες

Η πρόσκληση σε μορφή pdf εδώ

Πληροφορίες  Ιστότοπος συνεδρίου: www.etpe2019.primedu.uoa.gr  E-mail συνεδρίου: etpe2019@primedu.uoa.gr  Εργαστήριο Πληροφορικής ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, Ιπποκράτους 31 (ισόγειο)  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3688527 (Δευτέρα έως και Τετάρτη: 10:00 – 13:30)  Κουτρομάνος Γεώργιος, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ (συντονιστής συνεδρίου), koutro@primedu.uoa.gr