Υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2019

Yποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμέτοχη στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019. – Yποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τα 3 μουσικά τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής του ν. 4559/2018 (φεκ 142 α΄).

http://dideimathias.gr/index.php/en/2018-09-03-10-18-19/666-y-2019-y-3-4559-2018-142