Προβλήματα στην Τηλεδιάσκεψη WEBEX – 9 Νομεβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 9 Νοεμβρίου 2020 από την 3η ώρα και μετά υπάρχουν προβλήματα στην Τηλεδιάσκεψη WEBEX. 

Η ανακοίνωση της ιστοσελίδας του υπουργείου

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία της τηλεδιάσκεψης webex λόγω κεντρικού προβλήματος της Cisco Webex στις κεντρικές υποδομές της. Έτσι κατά διαστήματα οι ιστότοποι για την ελληνική εκπαίδευση https://minedu-secondary.webex.com/ και https://minedu-primary.webex.com/ δεν αποκρίνονται.
Δείτε σχετικά
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Cisco Webex, γίνονται ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

https://webex.sch.gr/