Τηλεδιασκέψεις με την αξιοποίηση του εργαλείου της WEBEX “breakout session”

Μια πολύ καλή δυνατότητα για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μας δίνει η Τηλεδιάσκεψη με την επιλογή “breakout session” την οποία αξιοποιήσαμε σήμερα στο μάθημα της Αρχαιοελληνικής Γραμματείας και του Θεάτρου! Οι μαθητές δύο τμημάτων χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν διαφορετικές δραστηριότητες που αφορούσαν την α΄ σκηνή του Α΄ Επεισοδίου στην τραγωδία “Ελένη” του Ευριπίδη αλλά και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με αφορμή το λαϊκό παραμύθι “Το πιο γλυκό ψωμί” που μελετήσαμε στη μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε προηγούμενη Τηλεδιάσκεψη.

 

Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλους. Να σημειωθεί ότι οι μαθητές της α΄ γυμνασίου ενώ στην αρχή της Τηλεδιάσκεψης παρουσίασαν τις εντυπώσεις τους από τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως διδασκαλία στην “Κουβεντούλα” της e class και φάνηκε ότι δεν έχουν ιδιαίτερα θετική στάση τεκμηριώνοντας την άποψή τους, στο τέλος της σημερινής Τηλεδιάσκεψης άλλαξαν στάση και εξέφρασαν θετικά σχόλια δείχνοντας τον ενθουσιασμό τους για τη διαδραστική αυτή εμπειρία! Αυτό μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε την εξ αποστάσεως με την ελπίδα σύντομα να βρεθούμε με τους μαθητές μας στον φυσικό μας χώρο στις σχολικές μας τάξεις.

Δείτε τον οδηγό για τα breakout rooms εδώ.

 

Κι εδώ οδηγούς για την αξιοποίηση κι άλλων χρήσιμων εργαλείων της WEBEX.