Δειγματική διδασκαλία

Την Τρίτη 20/12/2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία δειγματική διδασκαλία από την ενδοσχολική  συντονίστρια του σχολείου, τη φιλόλογο, Κυριακή Ιντζεβίδου, υπό την εποπτεία της συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου φιλολόγων, Βάνας Αγγέλη, στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα της Α΄ τάξης του Λυκείου (Θουκυδίδου Ιστορίαι, Βιβλίο 3 Κεφ81). Η διδακτική παρέμβαση είχε σαν στόχο την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των Κερκυραϊκών από το πρωτότυπο κείμενο μέσα από μια διερευνητική, ομαδοσυνεργατική, μαθησιακή διαδικασία με την αξιοποίηση του σχολικού εγχειριδίου και υλικού διαθέσιμου στο διαδίκτυο. Η διδασκαλία της ιστορίας του Θουκυδίδη με τη μέθοδο αυτή πρόσφερε ενδιαφέρον στο μάθημα καθώς έδωσε τη δυνατότητα στην εκπαιδευτικό να αποσυνδέσει – κατά το μέτρο του δυνατού – το γλωσσικό μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από τη στείρα παρουσίαση γλωσσικών τύπων και γραμματικο-συντακτικών μορφών και να επιδιώξει την ποθούμενη σύζευξη μορφής και περιεχομένου –η οποία φωτίζει και τις συγγραφικές προθέσεις – και επομένως υπηρετεί το διδακτικό στόχο της προσέγγισης αρχαίων ελληνικών κειμένων από το πρωτότυπο, την αποκάλυψη του μορφωτικού χαρακτήρα της γλώσσας. Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν τη διδασκαλία και τους μαθητές που συμμετείχαν.