Αρχαιρεσίες στον Σύλλογο Αποφοίτων και Φίλων Μουσικού Σχολείου Βέροιας

Την Κυριακή 28 Μαΐου 2023 στις 6 το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου Αποφοίτων και Φϊλων Μουσικού Σχολείου Βέροιας στην έδρα του Σωματείου στον Όλγανο.

Το Δ.Σ. που εξελέγη στις αρχαιρεσίες της 28ης Μαΐου 2023 συγκροτήθηκε σε σώμα.
Πρόεδρος: Παρίση Δέσποινα
Αντιπρόεδρος: Τσαπράζης Βασίλης
Ταμίας: Τόλιου Εύη
Γραμματέας: Χονδρού – Χιλλ Ξανθή
Ειδική γραμματέας: Ζαχαριάδου Χριστίνα
Μέλος: Παπαδόπουλος Θωμάς
Μέλος: Βάτσιου – Κετίκογλου Δέσποινα

Καλή και δημιουργική θητεία!