Εγγραφή μαθητών στα Ψηφιακά μαθήματα της e class

Στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα της ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς αρκετοί εκπαιδευτικοί του σχολείου αξιοποιούν τις ψηφιακές τάξεις του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Για να κάνουν εγγραφή οι μαθητές/τριες στα μαθήματα των εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας που προσφέρονται στην πλατφόρμα e class μπορούν να πατήσουν εδώ

Οδηγίες χρήσης e class εδώ

Οδηγός Μαθητή για τη χρήση της e class πλατφόρμας εδώ

Οδηγός Εκπαιδευτικού για την χρήση της e class πλατφόρμας εδώ

Δείτε παρακάτω κι ένα βίντεο με οδηγίες σύνδεσης στην e class