Πρακτικό Ανάθεσης πενθήμερης εκδρομής στην Αθήνα (Γ΄ Λυκείου)