Πρακτικό Ανάθεσης τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα (Βουλή – γ΄ γυμνασίου)