Διαγωνισμοί 2023 – 2024

Σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερώνεστε για τους διαγωνισμούς που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024

https://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php/2022-10-11-07-02-12