Ερευνητική Εργασία Α΄Λυκείου Α΄ Τετραμήνου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Βωβός Κινηματογράφος: Ποιες συνθήκες συνέβαλαν στη δημιουργία και διάδοσή του; Ποιοι οι βασικοί εκπρόσωποί του;

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κίτσιου Γεωργία (ΠΕ06)

Μπορείτε να δείτε το οπτικό υλικό το οποίο ετοιμάσθηκε από τους μαθητές της Α΄Λυκείου και επίσης να κατεβάσετε το συνημμένο αρχείο της Ερευνητικής Έκθεσης.