Συμμετοχή καθηγήτριας του Μουσικού Σχολείου Βέροιας σε επιμορφωτικό σεμινάριο σε φιλολόγους

Σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Καλλιέργεια και ανάπτυξη νέων γραμματισμών στο Γυμνάσιο – Η αξιοποίηση του διαδικτυακού ραδιόφωνου στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων – Διδακτικά σενάρια στη διδασκαλία της  Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου που διοργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ημαθίας, Χριστίνα Α. Αραμπατζή, το οποίο απευθυνόταν σε φιλολόγους του νομού Ημαθίας, συμμετείχε ως εισηγήτρια η φιλόλογος του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, Χαρίκλεια Σκουμποπούλουτην Πέμπτη 2 Απριλίου 2015  στον χώρο εκδηλώσεων του 6ου γυμνασίου Βέροιας. Παρουσιάστηκε το διδακτικό σενάριο με τίτλο: “Αρχαία Ελληνικά…στον αέρα” η οποία αφορά το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ γυμνασίου  και πιο συγκεκριμένα είναι βασισμένη στις ενότητες 10 και 13 (κοινό θέμα η φιλία) αξιοποιώντας ως εκπαιδευτικό εργαλείο το μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο “European School Radio. Το διδακτική αυτή πρόταση εφαρμόστηκε στην α΄ γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας.

Η προσέγγιση που επιχειρείται μέσω του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου φανερώνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του διαδικτυακού ραδιοφώνου στην εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποιώντας στόχους που βρίσκονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου. Συνεξετάζονται η ενότητα 10 «Ο Σωκράτης και η φιλία» και η ενότητα 13 «Δάμων και Φιντίας» που περιλαμβάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, οι οποίες έχουν κοινό θέμα και στόχος είναι να παραχθεί μια ραδιοφωνική εκπομπή με θέμα τη φιλία, η οποία θα μεταδοθεί από το διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο – European School Radio.

Για το διδακτικό σενάριο προτείνεται να διατεθούν 6 -8 διδακτικές ώρες σε αίθουσα διδασκαλίας ή εναλλακτικά στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Πιθανή θεωρείται η ενασχόληση των μαθητών/τριών με το θέμα και στο σπίτι μετά το πέρας των 6 -8 διδακτικών ωρών για να ολοκληρώσουν τη μορφή του τελικού τους προϊόντος.

Οι μαθητές χωρίζονται σε 6 ομάδες των 4 ατόμων αναλαμβάνοντας ρόλους και προσπαθούν να επιτύχουν τους επιμέρους στόχους μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας που τους δίνονται, προκειμένου τελικά να καταλήξουν στη δημιουργία της ραδιοφωνικής εκπομπής και των διαφημιστικών πολυτροπικών κειμένων.

Το συγκεκριμένο σχέδιο διδασκαλίας υλοποιείται σε τρεις φάσεις:

η α΄ φάση περιλαμβάνει την εισαγωγική παρουσίαση του θέματος και τη επεξεργασία των αρχαίων κειμένων,

η β΄ φάση περιλαμβάνει τη διερεύνηση του υλικού, την περιήγηση των μαθητών σε ιστοσελίδες σχετικές με το θέμα, τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίησή του υλικού με στόχο τη δημιουργία ραδιοφωνικής εκπομπής η οποία θα μεταδοθεί από το μαθητικό ραδιόφωνο (το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών σε αυτήν τη φάση θα πρέπει να είναι διάρκειας περίπου 10 λεπτών)

η γ΄ φάση περιλαμβάνει τη διαφήμιση της εκπομπής και την προώθησή της στο διαδίκτυο και γενικότερα στο κοινό μέσω της δημιουργίας διαφόρων ειδών κειμένων τα οποία συνδέονται με διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας (πολυτροπικό κείμενο με γραπτό κείμενο, εικόνα, ήχο – ψηφιακή αφίσα  που πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου και στο blog του μαθητικού ραδιοφώνου, σελιδοδείκτες, βίντεο).

Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στις ώρες των Αρχαίων Ελληνικών, της Νεοελληνικής γλώσσας και του Θεάτρου (το μάθημα του Θεάτρου περιλαμβάνεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μουσικών Σχολείων) προτού παρουσιαστεί στο επιμορφωτικό σεμινάριο. 

Εδώ μπορείτε να δείτε το παραγόμενο υλικό του διδακτικού σεναρίου.