Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017».

ΘΕΜΑ:  Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017».

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3406/21.10.2016 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 169770/Δ2/12-10-2016 Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017».

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να ενημερώσουν τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/-τριών για την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων (επισυνάπτεται υπόδειγμα) και να συλλέξουν τις σχετικές αιτήσεις-δηλώσεις έως την Πέμπτη 03-11-2016. Για διευκόλυνση της διαδικασίας, προτείνεται η αίτηση-δήλωση μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας να αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων.

Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής, παρακαλούμε να συντάξετε το συνημμένο αρχείο excel και να το υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Δ.Δ.Ε. Ημαθίας έως την Δευτέρα 07-11-2016.

Παρακαλούμε  για  τις δικές σας ενέργειες.

Η Διευθύντρια

Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Αναστασία Ε. Μαυρίδου

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία παρακάτω (ΦΕΚ – αίτηση, δήλωση)