Δημιουργικές Εργασίες 2017

Παρακάτω επισυνάπτονται οι δημιουργικές εργασίες που πραματοποιήθηκαν τη σχολική περίοδο 2016 – 2017 από τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου.