Θέμα αρμονίας, Πανελλήνιες εξετάσεις 2019, λύση

Δείτε εδώ το θέμα αρμονίας των πανελληνίων εξετάσεων 2019 καθώς και τη λύση του. 

Υπεύθυνη καθηγήτρια 

Μιρέλλα Παπαδοπούλου