Ενημέρωση μαθητών Λυκείου από το ΚΕΣΥ

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Βέροιας προς το ΚΕΣΥ Ημαθίας, έγινε ενημέρωση των μαθητών της Β’ και Γ’ Λυκείου για τον τρόπο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων αλλά και τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τις υπεύθυνες συμβούλους ΣΕΠ του ΚΕΣΥ Ημαθίας, κκ Παντελίδου Κυριακή και Καφφέ Λένα, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκριση τους αλλά και τις διευκρινιστικές απαντήσεις προς την πληθώρα ερωτήσεων από τους μαθητές.