Πρακτικό ανάθεσης τριήμερης εκδρομής στην Αθήνα – γ΄ γυμνασίου (διδακτική επίσκεψη στη Βουλή)

Για τις διδακτικες επισκέψεις σχολείων στη Βουλή δείτε εδώ