Ετικέτα αρμονία

Θέμα αρμονίας προετοιμασίας Πανελλαδικών με 3 λύσεις και οδηγίες

Λύση 1: Αρμονικός ρυθμός: Μια απλή λύση ως προς τον αρμονικό ρυθμό, (ανά τέταρτο παρεστιγμένο εκτός από μ.7,9,11,13 ανά τέταρτο- όγδοο)  Δημιουργικότητα: χωρίς καθόλου προσθήκη ξένων φθόγγων και μιμήσεων. Κίνηση φωνών:Ωστόσο είναι προσεγμένη η κίνηση των φωνών, οι οποίες κινούμενες…